Abonare la newsletter

* indicates required

Habitate

Pe teritoriul parcului există o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european unele dintre acestea fiind habitate prioritare:

harta_vegetatiei.jpg

 • Tufărişuri scunde alpine şi boreale;
 • Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (habitat prioritar);
 • Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi (habitat prioritar);
 • Pajişti calcifile alpine şi subalpine;
 • Pajişi montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase (habitat prioritar);
 • Pajişti cu Monilinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Monilinion caerulae);
 • Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin;
 • Pajişi aluviale din Cnidion dubii;
 • Pajişi de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
 • Fâneţe montane;
 • Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
 • Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase ;
 • Peşteri închise accesului public;
 • Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
 • Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
 • Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
 • Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

Padurea.jpgConform Manualului Habitatelor din România, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa se găsesc peste 23 de tipuri de habitate.

Hartă realizată în cadrul proiectului Asociaţiei Kogayon "Implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi realizarea Planului de Management al parcului" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu si cofinanţat de RNP Romsilva

Fiecare angajat poate decide dacă 2% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

November 21, 2014
Sustine realizarea Centrului de vizitare Oltenai de sub Munte

Centrul de vizitare Oltenia de sub Munte va fi un pol al dezvoltării durabile al regiunii, cu beneficii majore de mediu, economice și sociale pentru comunitățile locale, fiind legătura dintre vizitatori, parcul național și comunitățile locale. Ne poti ajuta si tu promovandu-ne proiectul, ajutandu-ne sa gasim noi donatori si sustinatori si/sau donand pentru proiect in cadrul Campionatului de Bine.

Vezi toate noutatile