Abonare la newsletter

* indicates required

Management arii naturale protejate

Managementul ariilor naturale protejate este unul dintre principalele noastre domenii de activitate, Asociația Kogayon înființându-se pentru managementul unei astfel de zone de interes național, aflată acolo unde asociația a luat ființă și își are sediul, anume Parcul Naţional Buila-Vânturariţa.

La înfiinţarea acestuia ne-am adus un important aport, prin întocmirea studiului de fundamentare științifică și a documentației necesare promovării Hotărârii de Guvern care a legiferat statutul de protecție pentru această suprafață de aproape 4500 ha.

Astfel s-a născut cel mai mic dintre cele 13 parcuri naționale ale țării.

poster_2007.jpgDupă ce ne-am atins acest obiectiv, anume înființarea parcului național, am dorit să ne implicăm în administrarea acestuia. Nu s-a putut s-o facem singuri, după cum a hotărât ministerul responsabil, însă am reușit să ne implicăm direct în administrare, devenind din 2005 partener al R.N.P. Romsilva la administrație, încă o premieră rămasă unicat, fiind singurul caz de parc național din România administrat într-o astfel de formulă, ce s-a dovedit benefică parcului.

Ne-am adus apoi contribuția directă la punerea bazelor Administrației parcului, prin câștigarea de către membri ai asociației a concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul acesteia, anume responsabil relații cu comunitățile, educație ecologică și turism, biolog, specialist IT și ranger. Prin aceștia dar și prin voluntarii asociației am pus umărul la tot ceea ce înseamnă managementul parcului național, preluând în principal capitolele legate de informare-conștientizare a localnicilor și vizitatorilor, promovare, educație ecologică, ecoturism și amenjare și întreținere infrastructură turistică, cercetare și altele.

poster_2008.jpgAm contribuit la realizarea documentelor strategice ale parcului, anume regulamentul, planul de management, strategiile de vizitare și de comunicare, am realizat aproape de la zero infrastructura turistică specifică parcului (peste 250 km de poteci marcate, 19 trase turistice și 3 trasee tematice amenjate, 9 spații de campare și două refugii construite, o cabană renovată, zeci de puncte de informare în parc și în zona adiacentă acestuia și altele), am realizat toate materialele de informare-promovare ale parcului (pagina web, ghiduri turistice, broșuri, plinate, postere, prezentări etc.), am contribuit la instruirea personalului administrației parcului, am ajutat la monitorizarea biodiversității și la cercetarea patrimoniului natural al zonei.

Toate cele peste 20 proiecte ale asociației derulate în ultimii ani, în valoare totală de peste 300.000 euro, au vizat activităţi curente în parc, dar în special acestea au contribuit în mare măsură la managementul parcului:

2006-2007 - Implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul P.N. Buila-Vânturariţa şi realizarea Planului de Management al parcului

Proiect implementat de Asociaţia Kogayon
Perioada de derulare: octombrie 2006 – decembrie 2007
Beneficiari: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa, comunităţile locale, turiştii
Finanţatori: Administraţia Fondului pentru Mediu (80%) şi R.N.P. Romsilva (10%)
Parteneri: Administraţia P.N. Buila-Vânturariţa
Valoare: 304.500 lei
Realizări:
-  Implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa: studii şi cercetări în domeniul florei şi faunei Masivului, identificarea speciilor protejate şi a habitatelor prioritare, măsurători GPS pentru delimitarea habitatelor, realizarea de materiale cartografice tematice;
-  Punerea bazelor infrastructurii Parcului Naţional Buila-Vânturariţa:
Revizuirea reţelei de trasee turistice
Marcarea traseelor turistice din parc şi care tranzitează parcul - peste 250 km trasee
Amplasarea a 58 stâlpi cu săgeţi indicatoare la capetele şi intersecţiile traseelor
Consolidarea potecilor şi montarea de balustrade de susţinere în locurile periculoase
Amenajarea a 7 spaţii campare (panou informativ, container pentru gunoi, masă cu bănci, vatră de foc)
Repararea a 3 refugii turistice
Amenajarea celor 6 intrări în parc (panou informativ, container pentru gunoi)
Editarea hărţii turistice a parcului şi a ghidului turistic al acestuia
Igienizarea zonelor cu circulaţie turistică intensă
- Campanie de informare şi conştientizare publică referitoare la statutul de parc naţional, conservarea biodiversităţii şi managementul mediului
Realizarea paginii web a parcului
Editare-tipărire publicaţii: 13 panouri, 1.000 postere, 5.000 broşuri, 10.000 pliante, 2.000 chestionare, 5.000 bilete

2007-2009 - Monitorizarea unor specii protejate reprezentative pentru Parcul Naţional Buila-Vânturariţa

Proiect implementat de Asociaţia Kogayon
Perioada de derulare: august 2007 - iunie 2009
Beneficiari: parcul naţional, elevi ai şcolilor din zona parcului
Finanţatori: Administraţia Fondului pentru Mediu (90%), R.N.P. Romsilva (10%)
Valoare: 149.519 lei
Realizări:
-  Inventarieri şi observaţii în perioada august 2007 - decembrie 2008 a 6 specii protejate, reprezentative pentru Parcul Naţional Buila-Vânturariţa: capra neagră, cocoşul de munte, fluturaşul de stâncă, tisa, floarea de colţ, tulichina.
-  Realizarea unei baze de date referitoare la speciile vizate, cartografierea habitatelor şi răspândirii acestora.
-  Achiziţionarea de echipament de lucru pentru personalul Administraţiei parcului, pentru organizarea de tabere educative, pentru cercetare.
-  Realizarea de peste 50 prezentări şi lecţii pentru cunoaşterea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa de către copiii din comunităţile locale.
-  Organizarea a 16 tabere educative a câte 2-5 zile pe teritoriul parcului, cu copii din comunităţile locale şi nu numai, pt. cunoaşterea parcului de către aceştia.
-  Program de instruire a personalului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, care a cuprins cursurile: curs de rangeri şi prim-ajutor (5 zile), managementul ariilor naturale protejate (2 zile), educaţie ecologică (2 zile), GIS (2 zile), tehnică şi artă fotografică (2 zile), comunicare (2 zile), biodiversitate-monitorizare (2 zile), orientare turistică (2 zile), utilizare a echipamentului de alpinism/salvare şi noţiuni de prim-ajutor (3 zile).
-  Realizare materiale de informare şi promoţionale: 10.000 pliante, 5.000 broşuri A5 28 pagini, 1.000 postere A2, 300 albume foto A5 60 pagini, 300 tricouri inscripţionate, 300 pălării inscripţionate, 300 agende inscripţionate, 300 pixuri inscripţionate, 300 calendare inscripţionate, 50 rucsaci inscripţionaţi, 15 bannere.

În afară de parcul național, ne-am implicat și în administrarea unei rezervații naturale (geologice) din localitate, fiind din 2006 custode al Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor Costeşti.

Din resurse proprii ne-am ocupat de acestă rezervație, atât pentru întocmirea Regulamentului şi a Planului de Management ale rezervaţiei - documente realizate de două ori și trimise spre aprobare instituțiilor responsabile, cât și pentru implementarea acestora, deși aprobarea lor nu a venit vreodată.

poster_2010.jpgÎncepând cu anul 2006 în rezervaţie am realizat mai multe activităţi, vizând în special amenajarea, informarea şi conştientizarea localnicilor şi vizitatorilor, promovarea, educaţia ecologică şi întreţinerea.

Amenajările realizate au fost: amplasarea unui panou informativ bilingv, amenajarea unui loc de popas cu masă, bănci şi container de gunoi, marcarea limitelor rezervaţiei, securizarea cu barieră a accesului.

Primăria Costeşti a amenajat o parcare vis-a-vis de rezervaţie, pe terenul unde urmează să fie construit şi amenajat în parteneriat (Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, Primăria Comunei Costeşti şi Asociaţia Kogayon) un centru de vizitare turistică al parcului, rezervaţiei şi zonei.

Dintre proiectele care au avut ca arie țintă și Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti, amintim pe acesta:

2010 - Promovarea ariilor naturale protejate de către tinerii localnici

Proiect implementat de Asociaţia Kogayon
Perioada de derulare: martie-octombrie 2010
Beneficiari: elevi de la Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu din Horezu, turişti şi vizitatori, comunităţi locale din zona proiectului
Finanţatori: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, în cadrul Programului Spaţii verzi, componenta Arii Naturale Protejate
Valoare: 38.000 lei
Parteneri: Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, Inspectoratul Şcolar Vâlcea, Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu, Primăria Comunei Costeşti
Realizări:
-  cunoaşterea de către elevi a ariilor naturale protejate din zonă: Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti prin prezentări la care au participat peste 1500 elevi şi cadre didactice;
- vizite cu elevii în ariile naturale protejate, o tabără de educaţie pentru natură şi creaţie;
- realizarea cu ajutorul elevilor a unui pachet de informare/promovare cu privire la cele două arii naturale protejate: pagină web (www.trovanti.ro), broşură A5 (84 pagini + hartă pliată, 1000 exemplare), două pliante A4 (3000 exemplare), poster A2 (100 exemplare), chestionare adresate comunităţii locale (450 exemplare);
- realizarea de către elevi a unui sondaj de opinie în rândul comunităţilor locale (Costeşti şi Horezu), pentru aflarea percepţiei acestora vis-a-vis de ariile natural protejate din zonă;
- organizarea unor evenimente de promovare a celor două arii naturale protejate: expoziţii foto (100 fotografii din ariile naturale protejate) la Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu (noiembrie 2010), Şcoala Generală Ferigile Costeşti (decembrie 2010) şi Biblioteca Judeţeană Vâlcea (ianuarie 2011), a doua ediţie a zilei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa (octombrie 2010).

Pe lângă aceste două arii naturale protejate „de acasă”, ne-am implicat și la nivel național în acest domeniu, atât prin proiecte ale asociației, cât și prin coalițiile din care facem parte (Coaliția ONG Natura 2000 și Coaliția pentru Arii Naturale Protejate).

Implicarea s-a realizat prin participarea la luarea deciziilor și la realizarea actelor normative din domeniu, prin participarea în comisia regională de evaluare a documentațiilor pentru atribuirea custodiei ariilor naturale protejate, sau prin furnizarea de consultanță și sprijin altor custozi/administratiri de arii naturale protejate.

Din păcate la nivel național situația ariilor naturale protejate nu este deloc una fericită. Un articol despre contextul administrării ariilor naturale protejate din România poate fi citit aici.

Fiecare angajat poate decide dacă 3,5% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

 
Rezultate sondaj ianuarie 2024

Vezi toate noutatile