Abonare la newsletter

* indicates required

În perioada 1 mai - 31 octombrie 2014 Asociația Kogayon a desfășurat în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa și comunitățile locale ale acestuia proiectul „Oltenia de sub Munte - zonă ecoturistică”, prin care ne dorim promovarea și dezvoltarea ecoturismului în zonă.

Realizările proiectului sunt următoarele:

  1. Promovarea activităților de cicloturism și mountainbike în Parcul Național Buila-Vânturarița și zona Olteniei de sub Munte prin:

-      Realizarea platformei www.oltenia-biking.ro, unde cei care doresc să viziteze zona pe bicicletă pot găsi informații despre traseele din zonă, despre parc și despre regiune și pe care pot contribui la rândul lor cu informații pentru îmbunătățire și creștere a volumului de informații oferite.

-      Realizarea unei rețele principale de trasee de cicloturism și mountainbike de 550 km, care cuprinde 3 trasee de cicloturism și 10 de mountainbike, cu informații detaliate despre acestea: descrieri, statistici, grafice, hărți clasice și online, trackuri gps, fotografii. Acestea și conexiunilor din acestea, oferă posibilitatea vizitării zonei cu bicicleta de către toate categoriile de bicicliști, pe trasee de toate dificultățile.

-      Amenajarea cu mijloace specifice (panouri informative și indicatoare) a două trasee: turul mountainbike al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa și turul cicloturistc al Olteniei de sub Munte.

  1. Identificarea bunicilor pădurii - cei mai bătrâni arbori din Parcul Național Buila-Vânturarița și regiune. Am adunat în această primă fază o bază de date cu 249 arbori seculari reprezentând 15 specii (fag, stejar, paltin de munte, molid, brad, tisă, carpen, cireș sălbatic, frasin, măr sălbatic, tei, salcie, plop, nuc, castan comestibil), pe care i-am localizat pe hartă, măsurat și fotografiat, urmând să semnăm protocoale de protecție cu proprietarii și administratorii terenurilor pe care se află, prin care să-i protejăm și promovăm ca pe valori ale patrimoniului natural local.
  2. Promovarea prin imagini a Parcul Național Buila-Vânturarița prin editarea, publicarea on-line și tipărirea unui album foto cu 122 fotografii adunate de la 22 fotografi.
  3. Realizarea documentației și demersurilor pentru obținerea statutului official de destinație ecoturistică pentru zona Oltenia de sub Munte. Am înființat în acest scop Asociația de Ecoturism Oltenia de sub Munte, cu scopul dezvoltării și promovării ecoturismului în zonă, asociație din care au fost invitați să facă parte reprezentanși ai administratorilor de arii naturale protejate din zonă (Parcul Național Buila-Vânturarița, Rezervația Naturală Muzeul Trovanților Costești), ai autorităților publice locale (primăriile localităților Horezu, Băile Olănești, Bărbătești, Costești, Stoenești și Vaideeni), ai societății civile și mediului de afaceri interesate în dezvoltarea și promovarea activităților ecoturistice.

Acest proiect este un nou pas realizat în încercarea de a oferi o alternativă de dezvoltare durabilă a zonei și comunităților locale, cea prin ecoturism.

Primul pas spre acest obiectiv, după ce am înființat Parcul Național Buila-Vânturarița a fost făcut prin crearea infrastructurii necesare practicării turismului pedestru în zona acestuia (rețea de trasee turistice amenajate, marcate și omologate, trasee tematice, refugii turistice, spații de campare, puncte de informare).

Acum am făcut un alt important pas prin punerea bazei infrastructurii specifice și de informare necesare practicării cicloturismului și mountainbikului în zonă, în special prin crearea platformei www.oltenia-biking.ro, urmând ca în viitor să ne adresăm și altor categorii ale activităților ecoturistice.

Proiectul a fost finanțat de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România, prin programul „Spații Verzi - Arii Naturale Protejate” și a fost realizat în parteneriat cu Administrația Parcului Naţional Buila-Vânturariţa.

Fiecare angajat poate decide dacă 3,5% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

 
Rezultate sondaj ianuarie 2024

Vezi toate noutatile