Abonare la newsletter

* indicates required

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Ordin nr. 919 din 17/06/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 21/07/2014

Ordinul nr. 919/2014 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.717/F.U. din 7 mai 2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia
naturii, ţinând seama de Decizia etapei de încadrare nr. 362 din 12 iunie 2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, Avizul nr. 484/2014 al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Avizul nr. 40.288/2014 al Ministerului Economiei, Avizul nr. 14.362/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Avizul nr. 59.183/2013 al Ministerului Sănătăţii, Avizul nr. 4.823/2013 al Ministerului Culturii, Avizul nr. 268.163/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Avizul nr. A/2.867/2013 al Ministerului Apărării Naţionale, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Attila Korodi

Fiecare angajat poate decide dacă 2% din impozitul datorat statului din salarii sau din venituri extrasalariale poate fi lăsat statului sau poate fi direcționat către o organizație nonprofit.

afla mai multe

November 21, 2014
Sustine realizarea Centrului de vizitare Oltenai de sub Munte

Centrul de vizitare Oltenia de sub Munte va fi un pol al dezvoltării durabile al regiunii, cu beneficii majore de mediu, economice și sociale pentru comunitățile locale, fiind legătura dintre vizitatori, parcul național și comunitățile locale. Ne poti ajuta si tu promovandu-ne proiectul, ajutandu-ne sa gasim noi donatori si sustinatori si/sau donand pentru proiect in cadrul Campionatului de Bine.

Vezi toate noutatile